Doneer

Doneer

Hoi! In september 2015 heb ik ervoor gekozen om fulltime voor het evangelie te gaan leven. Dat houdt in dat ik God ging vertrouwen met mijn inkomsten en Hem de ruimte gaf om mijn dagelijks leven in te vullen. De afgelopen jaren waren een geweldig avontuur: Ik ben meermaals op televisie geweest, er is een documentaire over Gods werk in mij gemaakt, ik heb meerdere conferenties mogen organiseren, ik ben erg vaak wezen evangeliseren en heb mensen erin meegenomen, ik heb op diverse plekken mogen spreken en aanbidding mogen leiden, ik heb mijn debuutalbum geproduceerd, en heb ontzettend vaak mogen zien dat onze God een levende God is, d.m.v. o.a. genezingen, profetieën en transformerende woorden.

Voor mij is het zo duidelijk dat ik hiervoor geroepen ben. Naast het feit dat dit zo mijn verlangen is, en dat Gods hand duidelijk op mijn bediening rust (als je dat van jezelf kan zeggen…), heb ik meermaals op zeer bijzondere wijze doorgekregen dat dit mijn roeping is.

Maar het ging niet altijd even makkelijk: Het water heeft meermaals aan mijn lippen gestaan. Ik heb vaak getwijfeld of ik wel moest doorgaan. De onzekerheden die gepaard gaan met deze missie zijn niet mals. Maar steeds weer heeft God voorzien. Niet altijd was het financieel erg zwaar: ik heb tijden gehad dat ik er geestelijk helemaal doorheen zat, en juist op die momenten waren er mensen om mij heen die voor mij baden, of mij bemoedigden om door te gaan. En steeds kwam ik er weer uit. Maar financieel was het zeker ook niet altijd makkelijk. In de zomer van 2018 was ik beland in een situatie waarin ik binnen één week tijd zo’n 1000 euro nodig had om niet in de problemen te belanden. Al lange tijd had ik amper giften gekregen en dus stond ik op het punt om het op te geven en gewoon te gaan werken.

Maar opnieuw toonde God Zijn trouw: van allerlei kanten kreeg ik giften, en voor ik het wist was het probleem opgelost. Ik had niets verteld over mijn financiële situatie. Ik heb dit meermaals meegemaakt.

Terug naar vandaag (10 jan. 2019): het aankomend jaar verwacht ik; een documentaire te maken, op tv te verschijnen met BNN, veelvuldig te evangeliseren, optredens/aanbiddingsdiensten te houden, jeugdavonden te leiden, inspirerende video’s te maken, nieuwe liederen te produceren, en nog veel meer! Maar dit alles is niet mogelijk zonder jullie steun. Uiteraard is het aan mij om God te vertrouwen voor mijn levensonderhoud. En tegelijkertijd werkt God door mensen heen en zoekt Hij mensen wiens harten vol dienstbaarheid zijn.

Als je je betrokken voelt bij Gods roeping op mijn leven, en je wil dat uiten in het geven van giften dan kan dat op de volgende manieren:

Een directe gift: t.n.v. D.S. van Deutekom. (Daniël Stefan, niet Dominee…)
IBAN: NL39 ABNA 0425 7303 36

Een indirecte belastingaftrekbare gift: t.n.v. Kerkgenootschap de Pinksterzending Arnhem
IBAN: NL78 SNSB 0962832200 of NL62 INGB 0002420800
O.v.v. Gift bediening Daniel

Via PayPal: https://www.paypal.me/vandeutekom
Via Patreon: https://www.patreon.com/vandeutekom

Maandelijkse giften zijn erg handig. Een klein bedrag maandelijks is beter dan een eenmalig groot bedrag. Elke gift wordt gewaardeerd! Verder kan je je op deze website opgeven voor mijn nieuwsbrief, met updates om de maand.

Liefs, Daniël